Lokalne vijesti

VLADA SBŽ: Osiguran novac za regrese i nagrade

Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) utvrdila je danas Prijedlog rebalansa kojim je ovogodišnji proračun, u iznosu od oko 192 milijuna maraka, uvećan za 4,6 milijuna, prenosi Fena. 

 

Županijski ministar financija Zoran Marković kazao je da je rebalans bio potreban kako bi se osigurao novac za troškove koji nisu bili ranije planiran, a radi se, među ostalim, o obvezama po presudama, regresima i nagradama za državne službenike i namještenike na temelju ocjene uspješnosti njihovog rada.

Premijer SBŽ-a Tahir Lendo pojasnio je da je postignut sporazum sa sindikatima o linearnom isplaćivanju regresa u iznosu od 200 maraka, kao i da se osiguraju novčane naknade za uspješno ocijenjen rad.

Vlada je danas dala mišljenje da federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, budu dostavljeni Skupštini SBŽ-a, kako bi potom bili upućeni u daljnju parlamentarnu proceduru.

Ministar zdravstva Nikola Grubešić podsjetio je da je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja SBŽ-a ranije donio odluku o sufinanciranju asistirane reprodukcije za svoje osiguranike.

Sufinanciranje je jednokratno, te po bračnom, odnosno izvanbračnom paru, iznosi do 3000 maraka, pod uvjetom da se ne financiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti i da žene budu u dobi do 37 godine u momentu dobivanja odluke o ispunjavanju uvjeta za uključivanje u proces asistirane reprodukcije.

/HMS/

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend