Lokalne vijesti

VLADA SBK: Natječaj za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode s izvorišta u blizini Auto kuće OVNAK

Za četvrtak, 11.1.2018. godine, u 9 sati, sazvana je 75. sjednica Vlade SBK. Na dnevnome redu je 11 točaka.

 

1. Zapisnik sa 29. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– tajnik Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Rang liste za prijem volontera u kantonalnim tijelima uprave za 2018. godinu – Predsjednik Komisije za prijem volontera
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE “Dolac 2”, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu “Bistrica” , općina G. Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
5. Suglasnost na tekst Natječaja za dodjelu koncesija za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu “Bistrica”, općina G. Vakuf-Uskoplje, za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE “Dolac 2”, općina Travnik i za korištenje sanitarne i tehnološke vode, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode sa izvorišta u blizini auto kuće OVNAK – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Suglasnost na ugovor o djelu za održavanje sustava “e” vlade – Stručna služba Vlade
7. Suglasnost za dopunu Liste relacija za prijevoz učenika osnovni škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
8. Izvješće o dodjeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za socijalnu skrb – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade Kantona u mjesecu siječanj 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x)
b) Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
10. Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2018. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
11. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju Kemala Balihodžića dužnosti člana Kantonalnog stožera civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend