Lokalne vijesti

Vlada KSB: Usvojeno više odluka na prijedlog ministarstava obrazovanja, poljoprivrede i gospodarstva

Usvajanjem Zapisnika s 82. redovite i 43. izvanredne sjednice, počelo je 83. zasjedanje Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

U nastavku sjednice, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je razmatrala Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu mišljenja Ministarstva gospodarstva zaključila i utvrdila primjedbe i sugestije u formi Amandmana na Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila na daljnje postupanje. Ministarstvo gospodarstva KSB podržava donošenje ovog propisa kao i njegovo usklađivanje sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini uz predložene primjedbe i prijedloge. Više informacija može se dobiti u Ministarstvu gospodarstva KSB.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:
– Odluka o osvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja na području KSB u ukupnom iznosu od 278.748,88 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: pojedincima iznos od 99.148,88 KM i privatnim poduzećima iznos od 179.600,00 KM.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja u 2021. godini u iznosu od 32.177,23 KM. Naznačena sredstva utrošit će se za isplatu po žalbama na zahtjeve iz prethodne godine sukladno prilogu dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje rekonstrukcije vodovodne mreže „Krčevine“, općina Busovača – interventna sredstava u iznosu od 7.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže i rezervoara pitke vode u naselju Tovarište u MZ Prokos, općina Fojnica – interventna sredstava u iznosu od 15.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje intervencija na gradskom vodovodu JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf- interventna sredstava u iznosu od 10.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za nabavku geofona – uređaj za ispitivanje i pronalaženje kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo – interventna sredstava iznosu od 12.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za osposobljavanje mjernog instrumenta i osiguravanje uvjeta za mjerenje protoka vodotoka Plava voda, općina Travnik u iznosu od 12.000,00KM. Naznačena sredstva doznačit će se JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za projekt – Utopljavanje zgrade SŠ „Travnik“, Nova Bila, općina Travnik u iznosu od 8.185,32 KM. Naznačena sredstva doznačit će se poduzeću „KULA MONT“ d.o.o. Zenica.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za projekt – Izrade korpi za prikupljanje PET ambalaže u školama za udruženja općina Jajce, Vitez i Travnik u ukupnom iznosu od 8.225,21KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: Planinarsko društvo „Ćusine“, Jajce iznos od 3.248,56 KM, Centar za edukaciju mladih Travnik iznos od 3.889,08 KM i Ekološko udruženje „Kremenik“ Vitez iznos od 1.087,57 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo i stipendiranje studenata za travanj akademske 2020./2021.godine planiranih Proračunom KSB za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 101.279,00 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo – 36.600,00 KM
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ – 33.200,00KM
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ – 15.000,00 KM
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar – 14.400,00 KM
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ – 2.079,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade KSB za projekte iz oblasti kulture u ukupnom iznosu od 31.300,00KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: „Subvencije javnim poduzećima – ustanovama za kulturu“ iznos od 23.000,00 KM, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ iznos od 7.000,00 KM i „Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku“ 1.300,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade KSB za projekte iz oblasti sporta u ukupnom iznosu od 35.600,00 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport iznos od 34.900,00KM i Tekući transferi pojedincima – za sport iznos od 700,00 KM.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade Proračuna KSB za 2021. godinu koja je usklađena s rastom prosječene neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Novčana egzistencijalna naknada za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine uvećava se s 5,00 KM na 5,15 KM mjesečno. Povećanje će se obračunati za svibanj, te zajedno s razlikom za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2021. godine, a isplatiti će se u lipnju 2021. godine.

Dane su i slijedeće suglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Suglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./2021. godinu.
– Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe osnovnih i srednjih škola.
– Suglasnost na izmjenu Planova javnih nabavki za osnovne škole za 2021. godinu.

Vlada KSB je usvojila Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu svibnju 2021. godine i Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu svibnju 2021. godine.

Ministarstvo gospodarstva KSB je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava pravnim i fizičkim osobama koja samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade KSB ograničeno obavljanje djelatnosti u ukupnom iznosu od 334.776,00KM.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je primila k znanju Informaciju o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna KSB za razdoblje 1.1. do 30. 4. 2021. godine. Analizirajući prihode proračuna za navedeno razdoblje, oni pokazuju trend rasta u kumulativnom smislu za razdoblje 1. 1. do 30. 4. 2021. godine u ukupnom iznosu od 5,416 mil. u odnosu na isti razdoblje 2020. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izvršenju doniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u ukupnom iznosu od 113.000,00KM. Naznačena sredstva donacija su BH Pošte, Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH, a utrošit će se kako slijedi: nabavka opreme – 3.000,00KM, rekonstrukcija i investicijsko održavanje – 100.000,00KM i nabavka opreme – 10.000,00KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend