Lokalne vijesti

Vlada KSB sufinancira nabavku RTG uređaja u tri doma zdravlja

U Travniku je održana 51. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji privredi
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama
– suglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6 mjeseci
– suglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede.

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva)
– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020. godinu,
– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“.

 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku,
– odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izradu fasade na zgradi ambulante općine Dobretići,

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za sport za 2020. godinu,
– odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020. godinu,
– suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika:
a) za općinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za općinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za općinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za općine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za općinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a,
– odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutarnjih poslova,
– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom (3 komada) na osnovu Okvirnog sporazuma
– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica (6 komada) za potrebe MUP-a.
– suglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza,
– odluka u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama.
– odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna za 2020. godinu na ime sufinanciranja nabavke RTG aparata:

a) JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
b) JU Dom zdravlja Busovača
c) JU Dom zdravlja Vitez

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavu uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku,
– suglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Općinskom sudu u Bugojnu,
– suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku,
– suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć braniteljima
– odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
– odluka o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,
– suglasnost za isplatu naknade Sadetu Seferu za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine,
– suglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije
– rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnost:

-suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku – Obuka struktura zaštite i spašavanja.

Tim za sprječavanje korupcije je predložio, a Vlada KSB

– nije dala suglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi KSB.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB je donijela odluke i dala suglasnosti:

– suglasnost o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade.

Vlada je primila na znanje izvještaje i informacije:

-Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i proračunske korisnike KSB – Ministarstvo financija.
a)Konsolidirani periodični izvještaji općina KSB
– Informacija o stanju punjenja Proračuna KSB za mjesec srpanj za 2020. godinu – Ministarstvo financija.
-Vlada se nije izjašnjavala o Izvještaju o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.121.2019.godine
– Izvještaj o provedenoj obveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

 – Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020.godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo financija
c) Ministarstvo privrede

Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutarnjih poslova.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend