Vlada KSB raskinula koncesijske ugovore za 10 mini hidroelektrana!

Na sjednici Vlade KSB , ministri su podržali raskidanje 10 koncesijskih ugovora sa hidroelektranama u našem kantonu.

Spisak raskinutih ugovora prenosimo iz dnevnog reda:

Prijedlog odluka o raskidanju ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede (12x) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Bakovići 1“
b) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Luke“
c) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 1“
d) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 3“
e) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Toplice“
f) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vileška“
g) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Majdan 2“
h) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Fojnica“
i) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Žica“
j) Prijedlog odluke o raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Jaglinac“