Lokalne vijesti

VLADA KSB: Nabavka 5000 komada briseva i transportnih medijuma za testiranje uzoraka na korona virus

Vlada KSB je na 17. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva privrede i Kantonalnog stožera civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike je informirao Vladu da je 3.050 ljudi u samoizolaciji, za 1.416 osoba je istekla mjera samoizolacije.

Stožer je upoznao Vladu KSB o količinama zdravstvene opreme koja se nabavlja u suradnji preko UNDP-a koje se predložene od strane zdravstvene struke. Najnovije informacije o trenutnom stanju kada je u pitanju epidemiološka situacija u KSB mogu se dobiti svaki dan od direktora Zavoda za javno zdravstvo KSB, gospodina Karakaša, nakon održane izvanredne sjednice Vlade KSB.

 Vlada KSB svaki radni dan održava izvanredne sjednice sa početkom u 9 sati, izjave se mogu dobiti nakon završetka sjednice, dok Vlada KSB vikendom održava telefonske sjednice, sve druge informacije kada je u pitanju epidemiološka situacija uzrokovana širenjem virusa korona možete dobiti ako posjetite  www.sbk-ksb.gov.ba , i stranicu https://www.zzjz-sbkksb.ba/.

Krizni stožer Ministarstva privrede ja obavijestio Vladu KSB da inspekcije redovno obavljaju svoje poslove. U postupku kontrole, inspekcije su izvršile nadzor nad 17 poslovnih subjekata, izrečeno je 10.750,00 KM novčanih kazni za povredu propisa i mjera.

Kada su u pitanju naplate koncesija Vlada KSB je upoznata o smanjenoj naplate naknada od koncesija, zbog novonastale situacije. Vlada je donijela Zaključak da Ministarstvo privrede pripremi mjere oko naplate naknade za koncesije, odnosno da se izvrši analiza koncesija koji rade, i da se naplata vrši akontativno dok se ne izvrši premjer eksploatisanih dobara.

Kantonalni stožer civilne zaštite upoznao je članove Vlade KSB o stanju na terenu za pripremu alternativnog smještaja potencijalno oboljelih od koronavirusa (CIVID-19) po općinama.

Vlada KSB je donijela Zaključak da Kantonalni sanitarni inspektor svaka 3 dana izvrši kontrolu navedenih lokacija i kontrolu poštivanja naredbi, te da dostavi Izvještaj Vladi KSB.

Stožer je obavijestio Vladu KSB da je ranije donesena Preporuka da poslodavci i druga pravna lica sami organizuju prijevoz za svoje uposlenike, uz obavezno poštovanje higijensko-epidemioloških mjera, u skladu sa Naredbom Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-25/20 od 19.03.2020. godine, kojom obavještavaju da su u konsultaciji sa Federalnom upravom civilne zaštite dali preporuku da poslodavci i druga pravna lica sami organizuju prijevoz za svoje uposlenike, uz obavezno poštovanje higijensko-epidemioloških mjera (udaljenost između putnika, zaštitne maske i rukavice, dezinfekcija vozila poslije svake voženje i dr.), te da nije potrebno donositi dodatnu naredbu.

Ured za javne nabavke obavijestio je prisutne, da je 1.100 vizira donirano od strane UNDP-a za zdravstvene institucije u KSB. Na prijedlog Ureda, data je i saglasnosti za nabavku 5000 komada briseva i transportnih medijuma za testiranje uzoraka na korona virus u setu (COVID-19), u vrijednosti od 29.250,00 KM (sa PDV-om), nabavku će izvršiti firma „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo Vladu KSB da za protekla 24 sata nije bilo ni jedno kršenje propisane mjere samoizolacije, dok je za 1.416 osoba istekla mjera samoizolacije.

 Samo 2 osobe su prekršile mjeru zabrane kretanja (policijski sat). Jedan ugostiteljski objekt na lokaciji Dolac, Travnik je prekršio mjeru o zabrani rada i bit će sankcionirani.

Vlada KSB, i krizni stožera na nivou KSB zahvaljuju se svim građanima koji se dosljedno pridržavaju propisanih mjera jer time, prije svega, doprinose svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend