Lokalne vijesti

Vlada KSB izdvojila sredstava za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja

Na jučer održanoj 50. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, donesena je Odluka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment„ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment Univerziteta u Travniku.

Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije, koja je imenovana Rješenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, Vlada je prihvatila Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija u trajanju od jedne ili dvije godine (4+1 i 3+2) na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku snajperske puške, za potrebe MUP-a KSB. Odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 5.850,00 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „Danial S“ d.o.o. Tešanj.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač. Odlukom se izdvaja iznos od 800,00 KM i isplatit će se na ime Mirko (Mate) Šantić, Busovača.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona” izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime nabavke aparata za otoakustičnu emisiju. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu JU Bolnici Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM JU Bolnici Travnik, na ime nabavke medicinske i zaštitne opreme, lijekova, dezinfekcijskih sredstava i druge opreme zbog situacije nastale zbog epidemije Covid-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnica Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja“. Odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, za „Mješovitu srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu“ Travnik; procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku i ugradnju parking rampe ispred škole. Sredstva su osigurana donacijom Općine Travnik i vlastitih prihoda škole.
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik; procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za usluge prijevoza opreme na relaciji Danska – Bosna i Hercegovina. Sredstva su osigurana donacijom Općine Novi Travnik.

Dana je i Saglasnost za utopljavanje zgrade Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.500,00 KM, a materijal bi se nabavio od poduzeća „Trgo Ten“ d.o.o. Travnik s kojima je ranije sklopljen ugovor o nabavci materijala, a na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB dala saglasnost za raskidanje ugovora za nabavku ronilačkih odijela i druge opreme za potrebe ove uprave.

Dana je i suglasnost Ministarstvu financija za pokretanje postupka Javne nabavke – ISFU riznična aplikacija (tehnička i funkcionalna podrška). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 585.470,00 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend