Lokalne vijesti

Vlada KSB izdvaja sredstva općini Vitez za zaštitu obalnih stubova na Lašvi i sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu obitelji Patković

97. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 23.9.2021. godine, u 9 sati.


DNEVNI RED

1. Zapisnik s 96. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo gospodarstva
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Kantonalna uprava za branitelje
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika proračuna KSB
f) Ured za europske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Nacrt programa javnih investicija KSB za period 2022.-2024.godina – Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje KSB (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (suglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza) – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza) – Ministarstvo unutarnjih poslova
10. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“) – Ministarstvo financija
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ (rekonstrukcija vodovoda u MZ Prusac, općina Donji Vakuf) – Ministarstvo gospodarstva
12. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna Kantona za potporu liječenja (4x) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Vujica
b) Ivan Grabovac
c) Nerma Fazlibašić
d) Franjo Kvesić
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2) – Kantonalni arhiv
14. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava općinama za poslove iz oblasti civilne zaštite (7x) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) općini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) općini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) općini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) općini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) općini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) općini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g) općini Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima (Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić)
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plaća) – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i podračuna u okviru JRT) – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku propan butan plina – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku prekršajnih naloga – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku auto osiguranja motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
20. Suglasnost za nabavku mobitela za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine – Ministarstvo financija
23. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i vršitelja dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje KSB
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Ministarstvo pravosuđa i uprave

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend