Vlada KS proglasila stanja prirodne nesreće

Vlada Kantona Sarajevo donijela je u ponedjeljak odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području KS. Odluka je donesena na prijedlog Kantonalnog stožera civilne zaštite, nakon što je razmatrana trenutna situacija, a imajući u vidu da su općine Ilijaš i Vogošća proglasile stanje prirodne nesreće, kao i općina Ilidža za područja MZ Donji Kotorac, Butmir, Otes, Osijek, Blažuj i Vreoce, priopćeno je.

Pomoć stanovnicima “Odlukom je aktiviran cjelokupan sustav u Kantonu Sarajevo i stavljen na raspolaganje Kantonalnom stožeru civilne zaštite te omogućeno aktiviranje namjenskih sredstva za pomoć stanovnicima u nevolji. Tri pogođene općine su reagirale, a zašto neke nisu, poput Novog Grada, ne znam”, istaknuo je premijer KS Edin Forto. To znači da Kantonalni stožer civilne zaštite preuzima potpunu kontrolu i komande nad svim službama civilne zaštite, pravnim subjektima i javnim poduzećima.

Određeno je da sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave i upravne organizacije, javne ustanove i institucije, kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti te nadležni općinski stožeri civilne zaštite stave na raspolaganje sve resurse Stožeru civilne zaštite KS koji će se koristiti na ugroženim područjima, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Vlada KS određuje da se odmah organizira rad i uvede pasivno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Stožera civilne zaštite Kantona Sarajevo u svim kantonalnim ministarstvima, samostalnim upravama i upravnim organizacijama te javnim ustanovama i institucijama. Provođenje naredbi stožera civilne zaštite Također je određeno da Stožer civilne zaštite KS, u skladu s iskazanim potrebama na ugroženim područjima, može angažirati odgovarajuće kantonalne službe zaštite i spašavanja i kantonalne specijalizovane jedinice civilne zaštite, kao i druge pravne subjekte, javna poduzeća i građane. “Troškovi koji nastanu angažiranjem Stožera civilne zaštite KS, kantonalnih službi zaštite i spašavanja, kantonalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tijekom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i to po procedurama propisanim Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i iz sredstava ostvarenih po osnovu pomoći viših nivoa vlasti”, navedeno je u Odluci.

Obvezani su rukovoditelji kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija te javnih ustanova, kao i rukovoditelji gradskih i općinskih službi za upravu te rukovoditelji pravnih osoba i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi nadležnih stožera civilne zaštite. Odluka o proglašenju nesreće stupa na snagu odmah, navodi se.