Vijesti iz BiH

VLADA FBiH: Županijama 9.000.000, općinama 3.000.000 KM

Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2017. godinu na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Riječ je o financijskoj pomoći od 12.000.000 KM, od čega će županijama biti raspoređeno 9.000.000 KM, a općinama 3.000.000 KM.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava županijama su broj stanovnika i površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju županije.

Za primjenu ovih kriterija vrijede pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH.

Kao jedan od dodatnih kriterija je smanjenje zaposlenih na dan 31.12.2016. u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava pojedinim županijama i općinama. Pri dodjeli sredstava općinama prvenstveno će biti uzeti u obzir zaključci Parlamenta FBiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

/HMS/

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend