Vlada FBiH: Za industrijski sektor izdvojeno 7.200.000 KM

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja, u iznosu od 7.200.000 KM. Cilj Programa jeste doprinos postupnoj realizaciji strateških ciljeva iz dokumenta Razvitak industrijske politike u FBiH, a među očekivanim efektima su razvoj novih i znatna poboljšanja već postojećih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa ili usluga.Također, očekuje se poticanje proizvodnje i konkurentnosti industrijskih sektora uvođenjem novih i unaprjeđenjem sadašnjih tehnologija i tehnoloških postupaka. Povećana izvozna orijentacija i konkurentnost trebaju, dalje, dovesti do povećanog upošljavanja i konsolididacije socijalnih fondova. Na osnovu Programa, sredstva će biti pozajmljivana metalnoj, elektro i automobilskoj industriji (1.100.000 KM), građevinarstvu (1.000.000 KM), proizvodnji tekstila, kože i obuće (1.300.000 KM), drvnoj i papirnoj (1.000.000 KM), hemijskoj industriji gume i plastike (800.000 KM), te namjenskoj (800.000 KM) i prehrambenoj industriji (200.000 KM).Dakle, od cjelokupnog iznosa raspoloživih sredstava, za modernizaciju tehnološkog procesa predviđeno je 6.200.000 KM, a preostali milion KM namijenjen je pozajmljivanju za finansiranje uplata za PIO, sanaciju hipoteka, reguliranje socijalnog stanja i očuvanje postojećih radnih mjesta. Odlukom je predviđeno da nadležni federalni ministar može imenovati komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava, dok će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljati izvještaje Federalnom ministarstvu financija i Vladi. Vlada Federacije BiH dala je također prethodnu suglasnost za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, te za potpisivanje ovog ugovora ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.Data je i prethodna saglasnost za realokaciju sredstava u iznosu od 7.200.000 konvertibilnih maraka, na način da ona, u skladu sa Ugovorom o formiranju namjenskog depozita i Ugovorom o komisionim poslovima, iz Budžeta FBiH, pozicija Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja – budu realocirana na račun Union banke d.d. Sarajevo, koja će ih deponovati na račun namjenskog depozita. U slučaju da na računu ostane nerealiziranih sredstava, zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, pod istim uvjetima, raspiše javni oglas za kandidiranje za dio neutrošenih sredstava. Vlada FBiH dala je danas i prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja po kojem će kao korisnici sredstava, odnosno kredita posredstvom Razvojne banke FBiH, a na osnovu Pozajmljivanja i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja, biti obuhvaćeni Napredak d.d. Tešanj i Helioplast d.o.o. Gračanica. Donesena je i Odluka kojom Vlada FBiH daje prethodnu saglasnost za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, te za njegovo potpisivanje ovlašćuje federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.Aneks se odnosi na izmjenu u Programu utroška sredstava s budžetske pozicje “Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja”, gdje se, umjesto za financiranje dijela kamata dospjelih u 2012. godini, pozajmljivanje usmjerava za financiranje uplate za PIO, oslobađanje hipoteka, reguliranje socijalnog stanja i za očuvanje postojećih radnih mjesta, saopćeno je iz Vlade Federacije.

(Klix.ba)