Vijesti iz BiH

Vlada FBiH: osigurana sredstva za poticaj poduzetništvu

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška dijela s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Riječ je o 2.739.985 KM, a ova sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna. Namijenjena su, uz ostalo, izgradnji poduzetničke infrastrukture, za stipendije inovatorima i učenicima koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate, kao podsticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama. Istom ministarstvu je Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera odobreno 2.300.000 KM radi realiziranja Programa „Sufinansiranje investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH“. I u ovom slučaju se radi o nepovratnim serdstvima. Maksimalni iznosi kredita koji odobrava Razvojna banka FBiH po korisniku mogu biti do 100.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od tri do devet uposlenih, do 200.000 KM za one koji imaju od 10 do 49 uposlenih te do 300.000 KM za one s 50 do 250 uposlenih. Javni konkurs za dodjelu finansijskih sredstava raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će objavljen u „Službenim novinama FBiH”, na web-stranici ovog ministarstva i u najmanje dvoje dnevnih novina dostupnih na teritoriji FBiH. Donesena je i Odluka kojom se Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, odobrava izdvajanje 2.700.000 KM. Sredstva će biti putem Razvojne banke FBiH, na revolving osnovi s rokom povrata sredstava na JRT Budžeta FBiH od sedam godina, grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom do 2 %. Kreditni program ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Korisnici kreditnih sredstava mogu biti subjekti male privrede i obrtnici čije je sjedište na području FBiH te imaju najmanje tri uposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51 % privatnom vlasništvu državljana BiH. I za ova sredstva bit će na isti način raspisan javni konkurs.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend