Lokalne vijesti, Vijesti iz BiH

Vlada FBiH odobrila kantonima 200.000.000 KM za projekte od značaja za FBiH; KSB-u 22 milijuna KM

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima – KANTONI” u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto prema 50 posto.

Od ukupnog iznosa, a na osnovu utvrđenih kriterija, Unsko-sanskom kantonu pripada 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Kantonu Središnja Bosna 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM, te Kantonu 10 iznos od 36.178.423 KM.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaj o utrošku sredstva dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. Također, dužni su da, u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, Vladi FBiH dostave plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije.

Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune proračuna kantona, a u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Kantoni su dužni vidljivo obilježiti projekte na način da se vidi da u njihovom financiranju i sufinanciranju, u skladu s ranije donesenom Uredbom Vlade, sudjeluje i Vlada FBiH – priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend