Vijesti iz BiH

VLADA F BIH: Za poticaje poljoprivredi 58.200.000 KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 140. sjednici u Sarajevu usvojila 58.200.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava poticaja za poljoprivredu, utvrđenih ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.

Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000 KM, a animalnoj 43.435.000 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.
Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000 KM, od čega za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000 KM, a 80.000 KM za organsku proizvodnju. Sredstva od 295.000 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000 KM za sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
Za izvršenje pravosnažnih sudskih presuda u oblasti novčane podrške iz prethodnih godina i rješenja u drugostupanjskom postupku predviđeno je 850.000 KM.
Korisnici su dužni sredstva koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna FBiH za 2018., Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.
Kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih županijskih inspektora i ovlaštenih službenika županijskih ministarstva.
Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje i realizacije mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
(www.vecernji.ba)
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend