Vjetropark na Galici neće biti u izmjenama Prostornog plana 

Po riječima županijskog ministra gospodarstva Nisveta Hrnjića, to je jedna od četiri trenutno postojeće koncesije za gradnju vjetoparkova na ovoj bh. planini.

– Aneksom ugovora konsecionar, firma TLG, u potpunosti dobiva kvalitetan prostor za realizaciju projekta. To je jedan od strateških interesa kantona, zajedno s projektom Elektroprivrede BiH. Kad je u pitanju plato Vlašića, odnosno Galice i okolnog područja, trenutno imamo četiri važeća koncesijska ugovora, s tim da ugovor o koncesiji za vjetropark Galica najvjerojatnije neće moći biti prihvaćen s aspekta izmjena i dopuna Prostornog plana, pa bismo na kraju najvjerojatnije mogli imati tri koncesijska ugovora – rekao je Hrnjić.

Dodao je da je pri kraju izrada konačne verzije izmjena i dopuna Prostornog plana.

Kad su u pitanju minihidroelektrane, ministar je kazao kako će se poštovati volja općina koje su na općinskim vijećima donijele odluke o zabrani njihove gradnje.

– Neke općine su bile rezolutne, u potpunosti jasno tražile da se takve koncesije koje nisu realizirane, ne unose u izmjene i dopune Prostornog plana. Neke općine, čini mi se, bile su nešto malo fleksibilnije u tom smislu. Generalno, može se reći da će izmjene i dopune Prostornog plana biti stroge kad je u pitanju realizacija tih koncesijskih ugovora, s fleksibilnim prostorom kod nekih općina – kazao je ministar Hrnjić.