Lokalne vijesti

Vitezitovi radnici i umirovljenici kod Trhulja

Povodom prosvjeda “Udruženja radnika i umirovljenika NRPS“ iz Viteza, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije priopćilo je danas da je Vlada Federacije BiH, na prijedlog ovog ministarstva, u periodu od 7. veljače 2011.godine do danas uplatila 4.162.395,45 KM na račun FZ PIO/MIO Mostar namijenjenih za uplate doprinosa za PIO/MIO radnika PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez.

Istovremeno su zaduženi organi privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez da, u suradnji sa Federalnim zavodom PIO/MIO sagledaju ukupnu situaciju, te da Nadzorni odbor PS „Vitezit“, na temelju izvršene analize, donese odluku o uređivanju matične evidencije i uplati doprinosa za prioritetno uvezivanje radnog staža zaposlenika PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez radi ostvarivanja prava na mirovinu. Nadzorni odbor PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez je 9. prosinca 2011 donio ovu odluku, koju je razmatrala i usvojila i Vlada Federacije BiH, na 32. sjednici od 5. siječnja 2012.g. (odluka : V.broj: 10/12 od 5. siječnja 2012 – „Službene novine Federacije BiH“, broj: 04/12). Nakon saznanja da je u implementaciji ove odluke došlo do određenih odstupanja, pa i grešaka tehničke naravi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je dopisom broj 12-334-2425/12 od 26. srpnja 2012.g. zatražilo od Uprave i Nadzornog odbora da dostave jedinstvenu i cjelovitu informaciju o stupnju realizacije Odluke, sa prijedlogom mjera. Vlada Federacije BiH je aktom br. 01-02-1187/12 od 2. kolovoza 2012.g. zatražila od Federalnog zavoda PIO/MIO, Nadzornog odbora i Uprave PS „Vitezit“ da hitno izvrše detaljnu analizu provođenja Odluke o uređivanju matične evidencije i uplati doprinosa za uvezivanje staža zaposlenika PS „Vitezit“ d.o.o., da se uočeni nedostaci otklone, a o poduzetim mjerama informiraju Ured Premijera i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. O svim poduzetim radnjama od strane Vlade i Ministarstva, uključujući i sadržaj akta Premijera od 2. kolovoza 2012.g. upoznati su organizatori prosvjeda. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj danas je primio i informirao predstavnike Udruženja radnika i umirovljenika NRPS iz Viteza o svim do sada poduzetim koracima na rješavanju problema. Dogovoreno je da Udruženje u roku od sedam dana sačini uređen spisak bivših zaposlenika kojima nije uvezan staž, a obuhvaćeni su Odlukom Nadzornog odbora, zatim spisak osoba kojima je greškom ili iz drugih razloga uvezan staž a nije trebao biti uvezan, uključujući i spisak osoba kojima je staž uvezan iz sredstava Vlade Federacije BiH, a nije trebao biti jer su kao pripadnici oružanih snaga RBiH to pravo ostvarili po drugom propisu.
Upravni odbor Udruženja će, također, u roku od sedam dana sačiniti spisak radnika radi ispravljanja uočenih nepravilnosti, stoji u priopćenju iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend