Lokalne vijesti

VITEZ: Usmena javna rasprava o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“

Usmena javna rasprava o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“ održat će se u srijedu, 24.01.2018. godine, u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Feceracije BiH broj 70/06), Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 88/12) i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“ broj 01-3-25-1-3837/17-2 od 28.12.2017. godine,  nadležna općinska služba organizuje :

USMENU JAVNU RASPRAVU o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“.

Usmena javna rasprava će se održati dana 24.01.2018. godine (srijeda) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“. S obzirom na ozbiljnost problematike, iznimno je važno da se svi zainteresirani subjekti i pojedinci odazovu ovom pozivu i neizostavno prisustvuju javnoj raspravi.

(Radio Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend