Lokalne vijesti

Vitez: Prezentacija Zakona o mladima FBiH

Centar za edukaciju mladih Travnik u sklopu projekta „Mladi za demokratsku BiH DANAS a ne sutra“ organizira prezentaciju “Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine” koja će se održati u velikoj sali Općine Vitez, u ponedjeljak, 25.lipnja 2012. godine s početkom u 11 sati.

Na prezentaciji će biti predstavljen Zakon o mladima FBiH i obveze koje iz njega proizlaze, s ciljem informisanja svih relevantnih strana (kantonalne i lokalne vlasti, organizacije i mlade) da postoje odgovarajući mehanizmi za sustavno uključivanje mladih ljudi u društvene procese. U mjesecu lipnju planirano je održavanje 6 prezentacija Zakona: u Busovači, Travniku, Vitezu, Kiseljaku, Novom Travniku i Donjem Vakufu. Projekt „Mladi za demokratsku BiH DANAS a ne sutra“ je financiran od strane CCI-a (Centri civilnih inicijativa) kroz Program CAPP II.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend