VITEZ: Održana radionica edukacija o pravima Osoba sa invaliditetom

Udruženje građana za podršku osobama u duševnoj nevolji „MOST“-Vitez je u sklopu Projekta „Bolji život“ koji realizira u suradnji sa Općinom Vitez održalo u petak 22.09.2023 g. radionicu-edukaciju na temu člana 12. Jednakost pred zakonom – Pravo na pravnu i poslovnu sposobnost-Konvencije o pravima Osoba sa invaliditetom.

Govoreno je o problematici supstitutivnog-zamjenskog donošenja odluka u ime korisnika usluga mentalnog zdravlja kao šire populacije Osoba sa invaliditetom,također  bilo je riječi o problemu oduzimanja djelimično-ograničeno ili potpuno poslovne sposobnosti i o tome kakav to ima uticaj na sve sfere života naših korisnika.

 U nastavku je bilo riječi o problematici institucionalne skrbi odnosno smještanja naših korisnika u Ustanove socijalne zaštite kao direktna jedna od posljedica oduzimanja poslovne sposobnosti. Ponuđen je alternativni model nasuprot institucionalnoj skrbi a to je Stanovanje uz podršku koje u konačnici nudi punu integraciju naših korisnika u lokalnu zajednicu što nije slučaj sa smještanjem u Ustanove socijalne zaštite.

Na kraju je naš kolega Ivan Križanac ispričao svoju ličnu priču o oporavku od mentalnog poremećaja.Želja nam je u konačnici da cijelim ovim Projektom i našim svakodnevnim aktivnostima promoviramo oporavak jer oporavak od mentalnih poremećaja je moguć.

Sudionici ove radionice su bile učenice,učenici i , Larisa Hrnjić pedagogica Srednje mješovite škole Vitez. Mi u svom radu jako puno ulažemo energije i volje za rad sa mladima kako bi što bolje radili na prevenciji,promociji i zaštiti mentalnog zdravlja i u našoj lokalnoj zajednici. Ovim putem se od srca zahvaljujemo svim sudionicima na sudjlovanju i nadamo se daljnjoj suradnji- poručili su iz UG „MOST“-Vitez.