Lokalne vijesti

Vitez: Objavljena imena dobitnika općinskih priznanja

Na svojoj 4. redovnoj sjednici, Općinsko vijeće Vitez je usvojilo 13 različitih akata, a između ostalog, po prijedlogu Ocjenjivačkog suda, jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2017. godinu, a u  povodu obilježavanja 28. travnja/aprila – Dana općine Vitez.

Prema usvojenoj Odluci, dobitnici priznanja su:

I. PLAKETA OPĆINE VITEZ:

1. UKRAS d.o.o. Vitez – za ukupan doprinos u razvoju unutrašnje i vanjske trgovine;

2. MUŠKA PJEVAČKA SKUPINA “KRČEVINE” – za postignute rezultate u sveukupnim tradicionalnim aktivnostima i

3. SENAD OMANOVIĆ – za postignute izuzetne profesionalne rezultate.

II. POSMRTNO PRIZNANJE OPĆINE VITEZ:

HAMID  TOPOLJAK – za doprinos u afirmaciji vrijednosti položaja i ugleda Viteza u zemlji i inostranstvu.

Javna priznanja će  se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Vitez.

Također jednoglasno su usvojeni Programi rada za 2017. godinu JU Centar za socijalni rad Vitez, JU Dječiji vrtić Vitez za pedagošku 2016/2017. godinu i JU Dom zdravlja Vitez.

Jednoglasno je donesen i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Vitez za općine Vitez i Busovača  za 2016. godinu.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja donijeta su i Rješenja o imenovanju Etičkog vijeća časti i o imenovanju Povjerenstva/Komisije za izradu plana korištenja javnih površina.

Usvojene su i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim  mjerama izvorišta „Kruščica“, o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez, o izmjeni i dopuni Regulacionog plana stambenog naselja „Grgino polje“ (Dragan Blaž), o izmjeni i dopuni Regulacionog plana VITEZ „CENTAR 1“ (Željo Šarić), te Rješenje o izuzimanju uz naknadu neizgrađenog građevinskog zemljišta (Zeir Akeljić).
(Stručna služba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend