Lokalne vijesti

Vitez: Konferencija “Rodna pitanja u reformi sektora sigurnosti”

Alumni asocijacija George C. Marshall Centra u BiH (MCAABiH) uz potporu George C. Marshall Europskog centra za sigurnosne studije iz Garmish-Parttenkirchena, NATO Stožera u Sarajevu, OSCE-a i UNDP-a organizira Konferenciju na temu „Rodna pitanja u reformi sektora sigurnosti“ koja će održati 27. ožujka 2012. godine od 10 do 17 sati u Vitezu, Franšizni centar BiH.

Konferencija ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju procesa reforme sektora sigurnosti, sa posebnim fokusom na afirmaciju rodne jednakosti i njenog značaja u ostvarivanju opće društvene prihvatljivosti reformskih procesa. Bit će ovo prilika za razmjenu dosadašnjih praksi i iskustava, kao i za jačenje saradnje svih uključenih u reformske procese. Konsenzus u razumijevanju rodne jednakosti, njenog značaja kao i neophodnosti njezine integracije u sigurnosni, obrambeni i pravni sektor učinit će naše napore kompatibilnim i harmoniziranim sa reformskim procesima i postignućima u modernim demokratskim društvima. Tokom Konferencije, prvi ministar obrane BiH Nikola Radovanović, bit će proglašen prvim počasnim članom Alumni Asocijacije. Na Konferenciji su, pored članova Alumni asocijacija BiH i regije, svoje prisustvo potvrdili zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH, predstavnici ministarstava obrane, sigurnosti i vanjskih poslova BiH, entitetskih ministarstava unutarnjih poslova, ostalih agencija za provedbu zakona u BiH, pravosudnih instituacija, akademske zajednice, nevladinih organizacija i drugih aktivnih sudionika političkog i javnog života u BiH, te predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija sa sjedištem u BiH i regiji.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend