Lokalne vijesti

VITEZ: Javni poziv NVO-ima za sudjelovanje u projektu ReLOaD2

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu ReLOaD2 u partnerstvu s Općinom Vitez  
raspisuje: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)


ReLOaD2 je regionalni projekt kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Općina Vitez i projekt ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu s razvojnim ciljevima općine Vitez, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. EKOLOGIJA
1.1.Unaprjeđenje i zaštita okoliša kroz ekološke edukacije i projekte građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na području općine Vitez
1.2.Detekcija i sanacija zagađenih područja na teritoriji općine Vitez (divlja odlagališta i dr.)
2. SOCIJALNA POLITIKA
2.1.Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva s posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta
3. KULTURA I SPORT
3.1.Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno nasljeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…)
3.2.Uključenje djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života
4. MLADI
4.1.Modeli prevencije-zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
4.2.Prednosti i nedostaci društvenih mreža kao i njihov utjecaj na mlade
5. COVID-19
5.1.Unaprijediti svakodnevni život kroz savjetodavnu i drugu pomoć u vrijeme Covida-19
6. OSTALO
6.1.Kreiranje novih sadržaja na igralištu iza Konzuma

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tijekom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.
Općina Vitez i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u razdoblju prosinac 2021. – prosinac 2022. godine.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Sudjelovanje u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na DNU OVE STRANICE.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 11.listopada do 8.studenog 2021. godine, slanjem zahtjeva s nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info ili osobno preuzimanjem u Općini Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

INFORMATIVNE SESIJE:

  • Za zainteresirane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u okviru javnog poziva u razdoblju od 18. do 19. listopada 2021. Prijave na trening su otvorene za OCD iz Općine Vitez do 14. listopada 2021. godine. Prijave se primaju na email adresu: katica.radman@opcinavitez.info.
  • Informativni sastanak sa zainteresiranim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 13. listopada 2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Potencijalni aplikanti će tijekom sastanka biti detaljnije upoznati s pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd. 
  • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konzultanta – mentora. Prvi sastanak s mentorom planiran je za 21. listopad 2021. godine s početkom u 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Dodatni sastanci koje organizira mentor s OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici s održanih sastanaka s mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima s mentorom.
  • Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org s naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 3. studenog 2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obvezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj kuverti ili paketu preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, s naznakom za ReLOaD2 projekat:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića br.1
72250 Vitez, Bosna i Hercegovina


Rok za predaju aplikacija je 8. studeni 2021. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana kuverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici općine www.opcinavitez.info kao i na oglasnoj ploči u zgradi općine Vitez, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestit će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.

SMJERNICE ZA APLIKANTE
NAJČEŠĆA PITANJA SA ODGOVORIMA

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

1. Projektni prijedlog
2. Pregled Budžeta/Proračuna
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikacijska forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru


[1]* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend