Lokalne vijesti

VITEZ: Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za objekat namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla

Služba za opću upravu, općine Vitez u suradnji sa „Kristal“ d.o.o. Vitez poziva sve zainteresirane, a posebno članove ekološke udruge, udruge sportskih ribolovaca, žitelje MZ Jardol i općine Vitez da sudjeluju u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za objekat namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla  vl.“Kristal“ d.o.o. Vitez.

 

Javna rasprava će se održati u četvrtak, 15.02.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, u sali općine Vitez.

Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli u zgradi općine Vitez u uredu broj 215. ili  na adresi :“Kristal“ d.o.o. , PC 96  Vitez.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije u vezi sa izgradnjom  proizvodnog  objekta vl. „Kristal“ d.o.o.   mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu:

Općina Vitez, služba za opću upravu , ured broj 215 ,
72 250 Vitez.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend