Lokalne vijesti

VITEZ: Evo što je do sada poduzeo Općinski stožer Civilne zaštite

Zbog novonastale situacije, vezano za koronavirus (COVID-19), Služba za civilnu zaštitu Vitez u periodu prije proglašenja stanja nesreće je djelovala preventivno te izvršila nabavku određene količine zaštitne opreme (rukavica, maski, dezinfekcijskih sredstava).


 
Nakon proglašenja stanja nesreće, uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH, Općinski stožer civilne zaštite, proširen s predstavnicima JKP Vitkom i Dom zdravlja Vitez je dana 18.3.2020. godine održao prvu sjednicu i od tada je u stalnom zasjedanju.
Sukladno Odluci o formiranju stožera CZ podijeljeni su zadaci svim članovima Stožera i dogovoren je način djelovanja u novonastaloj situaciji.
 
Do danas su donesene sljedeće Odluke, Zaključci i Mjere:
 

  1. Stožer civilne zaštite općine Vitez, zbog opasnosti od zaraze, dok traje stanje nesreće će se redovito sastajati u reduciranom broju od 4 člana (Zapovjednik, načelnik, predsjednik Općinskog vijeća i ravnatelj Doma zdravlja), a u slučaju potrebe i u punom sastavu. Preporučeno je održavanje telefonskih sjednica.
  2. Za smještaj osoba kojima su izrečene mjere samoizolacije, a ne pridržavaju ih se, kao i za one koji nemaju odgovarajuće prostore za samoizolaciju, određuje se Gradska sportska dvorana, s tim da Služba za imovinsko-pravne poslove i Služba za opću upravu osiguraju sve preduvjete.
  3. Svim službama CZ, povjerenicima i regionalnim stožerima CZ te rukovodstvu mjesnih zajednica nalaže se stavljanje u stanje pripravnosti. Napravljene su viber grupe i podijeljeni su im kontakt brojevi na koje mogu prijaviti osobe za koje znaju da ne poštuju samoizolaciju ili znaju da se nisu uopće prijavili, a bili su izvan granica BiH ili su tek pristigli.
  4. JKP Vitkom d.o.o., u suradnji s DVD Vitez i DVD Stari Vitez svakodnevno pere i dezinficira ulice grada.
  5. Donesena je Odluka da se Domu zdravlja Vitez iz Proračuna općine Vitez – interventne mjere, odmah uplati iznos od 18.000,00 KM kako bi se opskrbio dovoljnim količinama zaštitne medicinske opreme, lijekova i drugog materijala.
  6. S Domom zdravlja ostvarena je puna koordinacija.

Ističemo da se svakodnevno vrši koordinacija i komuniciranje između svih struktura civilne zaštite i mjesnih zajednica preko viber grupa, gdje je komunikacija veoma brza i učinkovita.

Od ostalih aktivnosti naglašavamo sljedeće :
– Općinski načelnik donio je Odluku o prijemu i radu sa strankama
– Angažirana je Veterinarska stanica da vrši dezinfekciju površina i prostorija
-Izvršena je podjela sredstava za dezinfekciju svim osnovnim školama, srednjim školama, glazbenoj školi, vrtićima i vjerskim zajednicama
-Svakodnevno vršimo podjelu zaštitne opreme (zaštitna odijela, rukavice, maske) i dezinfekcijskih sredstava svim institucijama i licima koji rade na zaštiti i spašavanju građana, a nisu dovoljno opremljeni kao što su:  Policijska stanica Vitez, Općina Vitez, JU Centar za socijalni rad Vitez, dobrovoljna vatrogasna društva u Vitezu, JKP Vitkom Vitez
 – svakodnevno se prosljeđuju svim javnim institucijama naredbe stožera sa svih razina (DZ Vitez, DVD-ovi, JKP Vitkom)
– kontaktiraju se pekare i veći trgovinski lanci zbog provjere opsrbljenosti prehrambenim artiklima i brašnom i njihova projekcija u narednom razdoblju
– po potrebi, a gotovo svakodnevno se održava kratki sastanak sa zamjenikom zapovjednika Policijske stanice, Selverom Mahmutovićem, vezano za pojačan nadzor odstojanja ljudi i poštivanja propisa donesenih Naredbama Federalnog stožera civilne zaštite i dr.
– izvršena je nabavka četiri kontejnera za Dom zdravlja Vitez po Naredbi stožera i zahtjevu DZ Vitez.
– kontaktiran je Crveni križ i dostavljeni su kontakt brojevi telefona preko kojih se mogu obratiti oni kojima je potrebna pomoć volontera
– imenovana je kontakt osobu koja je zadužena za smještajne kapacitete za izolaciju osoba koje ne poštuju Rješenje o samoizolaciji i osoba koje nemaju mogućnost samoizolacije. Kontakt osoba je Marija Grabovac, pomoćnica načelnika za društvene djelatnosti,
– osigurane su rezervne količine goriva
– osigurano je 200 paketa hrane za najugroženije obitelji
– Općinski stožer donio je Zaključak da u mjestima gdje su povjerenici spriječeni ili nisu aktivni, da se mjesne zajednice uključe još aktivnije i koordiniraju sve aktivnosti s policijom, povjerenicima Civilne zaštite i drugim institucijama te da na Predsjednike ili zamjenike MZ prelazi funckija povjerenika CZ
– sastavljeni su popisi volontera s Crvenim križem i drugima za pomoć
– izdate su potvrde za sve članove Općinskog stožera, regionalnih stožera i povjerenika CZ te predsjednika i zamjenika MZ o kretanju u vremenu zabrane
-pripremljeni su paketi za dezinfekciju u Romskom naselju – 160 paketa (tečni sapun, deterdženti za rublje i posuđe, šamponi) i organizirali odvoz smeća u njihovom naselju te dezinfekciju naselja

Za koordinaciju s medijima i obavještavanje stanovništa zadužena je Stručna služba općine Vitez, koja na web stranici općine Vitez objavljuje sve ono što je neophodno.

Općinski stožer CZ radi sve što je u našoj mogućnosti te molimo stanovništvo općine Vitez da u ovim teškim vremenima poštuje naredbe ovlaštenih organa i da pomognemo prije svega sebi pa i drugima jer svi smo mi Civilna zaštita!

Ujedno napominjemo građane da će sve bitne informacije biti blagovremeno objavljene putem web stranice Općine Vitez, te po potrebi putem Radio Viteza.

OSTANITE KUĆI I POSTUPAJTE PO NEREDBAMA!

NAČELNIK STOŽERA
    Asim Ribo                                                                    ZAPOVJEDNIK STOŽERA
                                                                                         Tomislav Bošnjak – Matić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend