Veliki interes za otvaranje mjenjačnica u FBiH

Prema upitima koji stižu u Ministarstvo financija Federacije BiH, postoji veliki interes građana i pravnih lica za otvaranje mjenjačnica, što je direktna reakcija na početak primjene Zakona o deviznom poslovanju. Tim zakonom propisano je da se platni promet (plaćanje, naplaćivanje, prenos i isplate) u Federaciji BiH vrši u konvertibilnim markama, što je proizvelo dodatne gužve na šalterima banaka. Istovremeno, kod pojedinaca je potaklo razmišljanje o otvaranju mjenjačnica, kakvim su, primjera radi, preplavljeni gradovi u zemljama izvan eurozone. Pomoćnica ministra u Sektoru za privredne financije Ministarstva financija Federacije BiH Mira Bradara s tim u vezi podsjeća da je Zakonom regulirano da se, osim banaka, mjenjačkim poslovima mogu baviti i ovlašteni mjenjači (pravne osobe i poduzetnici) koji mjenjačke poslove obavljaju u svoje ime i za račun banke s kojom imaju zaključen ugovor i koji imaju ovlašćenje Ministarstva financija.

Federalna Vlada je donijela odluku o uvjetima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova, koja je stupila na snagu 16. rujna ove godine. Za Oslobođenje je pojasnila da je novi zakon o deviznom poslovanju (stupio je na snagu 5. kolovoza) donesen s ciljem jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora u zemlji, imajući u vidu da su sada oba entitetska zakona u cijelosti harmonizirana. Prema ovom zakonu iznimno, u stranoj gotovini, tj. novčanicama i kovanim novcem koji glase na stranu valutu, rezidentima (pravnim osobama i poduzetnicima, tj. obrtnicima, trgovcima i drugim fizičkim osobama) dopuštena je naplata robe i usluga od nerezidenata kod prodaje robe s konsignacijskih skladišta i u slobodnim carinskim prodavaonicama, potom kod pružanja usluga noćenja, pansiona, polupansiona i usluga prijevoza, zatim kod pružanja usluga aerodroma i autocesta, kod opskrbe stranih aviona gorivom i mazivom i drugom potrošnom robom te kod prodaje putničkih robnih voznih isprava. U stranoj gotovini dopuštena je rezidentima naplata robe i usluga od nerezidenata Federacije BiH i na osnovu izvoza roba i usluga u vrijednosti do 10.000 eura mjesečno, ili plaćanje uvoza robe i usluga u vrijednosti do 3.000 eura mjesečno.