Vijesti iz BiH

Uspostavljena Koordinacija odjela Glavnoga vijeća HNS-a

Konstituirajuća sjednica Koordinacije Odjela za znanost i obrazovanje i Odjela za kulturu, medije, sport i informiranje Glavnog vijeća HNS-a BiH održana je u Mostaru, a osim samoga čina konstituiranja vodila se rasprava i o drugim važnim temama u djelokrugu interesa i ovlasti ovih odjela.

Središnja tema diskusije odnosila se na Popis i kategorizacija ustanova, udruga, priredaba i projekata iz područja kulture od značaja za Hrvate u BiH.
U okviru ove točke dnevnog reda raspravljalo se o odnosu prema ustanovama znanosti i kulture u BiH, a posebno onima od hrvatskog interesa. U raspravi je bilo govora o zanemarivanju obveza prema institucijama znanosti i kulture od nacionalnog, hrvatskog značaja kako od strane većinskih hrvatskih općina i županija, tako i od strane državnih i federalnih institucija. Osim toga, konstatirano je kako postoje agresivni pokušaji da se određene institucije kulture i znanosti smještene u Sarajevu, bez ustavnog i zakonskog utemeljenja prebaci na zajedničko financiranje u sklopu federalnog proračuna.

Zaključeno je kako je primarna zadaća HNS BiH skrbiti o statusu i održivom financiranju znanstvenih i kulturnih institucija od hrvatskog značaja, uvažavajući pri tom činjenicu da BiH treba imati i određene institucije od državnog i federalnog značaja, ali njihov broj, karakter, status i financiranje trebaju biti riješeni na ustavan i zakonit način.
Istaknuto je, također, ustavno pravo Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH na određeni oblik i stupanj kulturne autonomije i samouprave, što podrazumijeva pravo na ravnopravno suodlučivanje o ustanovama od federalnog i državnog značaja i interesa, te pravo na samostalno odlučivanje o pitanjima bitnim za ustanove i projekte kulture s hrvatskim predznakom.

Koordinacija se obvezala napraviti popis ustanova kulture, udruga, manifestacija i projekata od značaja za Hrvate u BiH, definirati kriterije i, sukladno tim kriterijima, napraviti prijedlog kategorizacije/klasifikacije, te ga dostavi na uvid i razmatranje GV HNS BiH.

Županijski ministri članovi koordinacije su preuzeli obvezu dostaviti spomenuti popis za područje njihovih županija do 31. siječnja 2016. godine. Članovi koordinacije prihvatili su i obvezu u navedeni popis uključiti i ustanove, udruge, priredbe i projekte s područja svih ostalih županija u Federaciji BiH, kao i onih iz Republike Srpske.

Koordinacija je razmatrala i nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizualnom stvaralaštvu, kao i Inicijativi za povrat PDV-a inozemnim investitorima u području kinematografije. Koordinacija je podržala spomenutu Inicijativu, kao i postupak izrade i usvajanja Zakona o kinematografiji i audiovizualnom stvaralaštvu.

Na sjednici je bilo govora i o ustavno-pravnom statusu i nadležnostima Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Sjednici su nazočili: Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća HNS-a; Ivo Čolak, voditelj Odjela za znanost i obrazovanje; Ivan Vukoja, voditelj Odjela za kulturu, medije, sport i informiranje; Zora Dujmović, ministrica Federalnog ministarstva kulture i sporta; Petar Galić, ministar Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije; Ružica Mikulić, ministrica Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Zapadno-hercegovačke županije; Mario Pejić, ministar Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Posavske županije i Mirjana Milićević, tajnica Odjela za znanost i obrazovanje.

(Ured za informiranje)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend