Vijesti iz BiH

Usporedna analiza cijena u 37 europskih zemalja

Izdaci kućanstava u BiH znatno su ispod prosjeka EU, ali to nikako ne znači da su životni troškovi u našoj zemlji niski. Usporedna analiza cijena u 37 europskih zemalja pokazala je da je razina cijena za potrošačke robe i usluge u BiH tijekom prošle godine iznosila 57 % prosjeka EU-a.

Međutim, po cijenama nekih skupina potrošačkih roba i usluga BiH je znatno iznad prosjeka EU-a. Najbolji primjer za to su cijene skupina koje se mogu podvesti pod elektroničke uređaje, a vrlo blizu cijena u EU su i cijene odjeće i kućanskih aparata u BiH. S druge strane, znatno niža razina cijena u BiH zabilježena je u skupinama namještaj i opremanje stana, alkoholna pića i duhan, te hoteli i restorani. Tako, može se reći da građani BiH mogu jeftinije od građana većine zemalja EU-a opremati stan namještajem, konzumirati alkohol i cigarete te posjećivati hotele i restorane. Kada su u pitanju hrana, piće, duhan i obuća, najveće cijene u Europi ima Norveška. Među zemljama članicama EU-a Danska je najskuplja za hranu i bezalkoholna pića, a Irska ima najviši indeks razine cijena za alkoholna pića i duhan. Da su ovi proizvodi doista najskuplji u skandinavskim zemljama potvrđuje i podatak da Švedska ima najveće cijene u EU za odjeću i obuću. Makedonija je, pak, država s najnižim cijenama hrane, pića i duhana, dok je Turska najjeftinija za odjeću i obuću. U odnosu na prosjek EU-a, BiH je na razini 75 % kada je riječ o cijenama hrane i bezalkoholnih pića. Cijene odjeće i obuće su blizu europskog prosjeka, ali ipak nešto niže, dok je najveća razlika primjetna kod alkoholnih pića i duhana. Cijene tih proizvoda su skoro upola manje od prosjeka EU-a. Energenti su najskuplji u Danskoj, a najjeftiniji u Srbiji. BiH se također može pohvaliti znatno nižim cijenama energenata nego zemlje EU-a. Cijene namještaja i opremanja stana najviše su u Norveškoj i Velikoj Britaniji, dok su najniže u Bugarskoj, gdje su cijene tek nešto veće nego u BiH. Island je rekorder po cijenama kućanskih aparata i elektroničkih uređaja. S druge strane, te proizvode je najpovoljnije kupovati u Poljskoj i Makedoniji. BiH je, na žalost, po cijenama ovih proizvoda znatno iznad ove dvije zemlje. Automobile je najskuplje kupovati u Danskoj i Norveškoj, a najjeftinije u Bugarskoj. BiH je blizu te donje granice cijena. Usluge prijevoza su najveće u Norveškoj, dok su najniže u Albaniji. BiH je po cijenama ovih usluga ispod prosjeka EU-a. Komunikacijske usluge su najskuplje u Španjolskoj, a cijene hotela i restorana u Norveškoj.

 

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend