Lokalne vijesti

Usmena javna rasprava o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu

Usmena javna rasprava o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu će se održati u utorak, 23.1.2018. godine, u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

 

Na osnovu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („službene novine Federacije BiH broj 12/10), prijedloga regulisanja saobraćaja u ulicama oko osnovnih škola u Vitezu od 10.10.2017. godine, urađenim od stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke, Nacrta odluke Općinskog vijeća Vitez o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu broj 01-3-27-1-3840/17 od 28.12.2017. godine i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provedbi javne rasprave po Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez pored osnovnih škola nadležna općinska služba organizuje USMENU JAVNU RASPRAVU o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu.

 

Usmena javna rasprava će se održati dana 23.01.2018. godine (utorak) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran prijedlog regulisanja saobraćaja pored osnovnih škola u Vitezu.

S obzirom na ozbiljnost problematike, posebno je važno da se na usmenu javnu raspravu odazovu predstavnici Osnovne škole Vitez B, Osnovne škole Vitez H, Doma zdravlja Vitez, Policijske stanice Vitez i Mjesne zajednice Vitez I, ali i svi ostali zainteresirani pojedinci i ustanove.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend