Lokalne vijesti

Uskoro zamjena postojeće javne rasvjete sa ekološki prihvatljivom i ekonomičnijom LED rasvjetom

Na 43. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Travnik vijećnici su, na prijedlog načelnika Općine, Admira Hadžiemrića, donijeli Odluku o rekonstrukciji javne rasvjete.

 

Pod rekonstrukcijom u smislu ove Odluke podrazumjeva se zamjena postojeće javne rasvjete sa LED rasvjetom. Cilj rekonstrukcije je modernizacija javne rasvjete radi povećanja energetske i ekološke učinkovitosti , odnosno:
-smanjenje potrošnje i troškova električne energije,
-smanjenje troškova održavanja javne rasvjete,
-produženje roka trajanja ugrađene opreme,
-smanjenje emisije CO2 sukladno savremenim ekološkim zahtjevima.
Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno kompletno gradsko područje, ukupno 1053 rasvjetna stuba, gdje su rasvjetna tjela vrste VTFEE 70-400 W i VTNa 70-400 W.
Rekonstrukcija bi obuhvatila sljedeće radove:
-demontaža postojećih rasvjetnih tjela (odstranjivanje rasvjetnog tjela sa stuba),
-montaža odgovarajuće LED svjetiljke na postojeći stub,
-izrada projektne osnove za katastarsku dokumentaciju,
-puštanje u pogon rekonstruisane javne rasvjete uz garantni period od najmanje 10 godina.
Nakon donošenja ove Odluke načelniku i stručnim službama predstoji definiranje i razrada procedura realizacije rekonstrukcije javne rasvjete.

(opcinatravnik.com.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend