Uskoro prijenos brojeva između bilo kojeg operatera u BiH

U okviru obveza koje se odnose na implementaciju usluge prenosivosti telefonskih brojeva u telefonskoj mreži BiH, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) provela je postupak izbora firme koja će vršiti usluge upravitelja središnje administrativne baze podataka prenesenih brojeva.

Tim postupkom izabrana je firma QSS d.o.o. Sarajevo, kojoj je 1. lipnja dodijeljena dozvola za pružanje usluge upravitelja središnje administrativne baze podataka prenesenih brojeva.
Firma QSS d.o.o. je u obavezi da u roku od dva mjeseca od dobijanja dozvole izvrši pripreme za prihvaćanje podataka od svih operatera telefonskih usluga u BiH.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije podsjećaju da je Pravilom o prenosivosti telefonskih brojeva definiran regulatorni okvir za uvođenje usluge prenosivosti telefonskih brojeva na tržištu telekomunikacija BiH.
Pravilom je predviđeno da je za uslugu prenosivosti telefonskih brojeva potrebno uspostaviti centralnu administrativnu bazu podataka prenesenih brojeva, što je zajednička obaveza licenciranih operatera za pružanje telefonskih usluga.
Odabirom upravitelja centralne administrativne baze podataka prenesenih brojeva stekli su se uvjeti da svi telekom operateri koji pružaju usluge telefonije u BiH izvrše tehničke pripreme i omoguće pretplatnicima da koriste uslugu prenosivosti telefonskih brojeva.
Uvođenjem usluge prenosivosti telefonskih brojeva pretplatnicima fiksnih i mobilnih telefonskih mreža u BiH bit će omogućeno da izaberu telekom operatera za kojeg smatraju da će im pružiti najpovoljniju uslugu, pri čemu ne moraju da mijenjaju postojeći telefonski broj, saopćeno je iz RAK-a.