Uređenje korita na rijeci Kruščici

Neposredno pred prvi snijeg preventivno je uređena još jedna kritična točka na rijeci Kruščici. Ovaj put je riječ  o uređenju korita uzvodno od mosta u Bešićima, MZ Kruščica u ukupnoj dužini od 65 m.

Uređenje korita se sastojalo u proširivanju i produbljivanju, zatim oblaganju obala kamenom većih dimenzija i prosijecanje puta neposredno uz korito rijeke u cilju prilaza mještana do privatnih parcela. Za ovaj projekt je posebno važno istaći  dobru suradnju sa strukturama MZ Kruščica i mještanima, vlasnicima parcela, koji su dali suglasnost za izgradnju pristupnog puta preko svojih posjeda. Vrijednost izvedenih radova na ovom projektu iznosi 7.586,28 KM, a opravdanost uloženih sredstava se pokazala prilikom posljednjih kiša koje su bile odmah po završetku radova.