Lokalne vijesti

UPOZORENJE GRAĐANIMA OPĆINE VITEZ U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

Poštovani sugrađani dolaskom hladnijih dana povećana je opasnost od izbijanja požara na stambenim,poslovnim i drugim objektima , s tim u vezi upozoravamo gradjane i privatne subjekte naše Općine da preventivno ,radi zaštite od nastanka požara izvrše kontrolu stanja i ispravnosti dimnjaka koji su najčešći uzroci nastanka požara. Napominjemo da prisustvo drvene građe u dimnjaku ili u neposrednoj blizini, naslanjanje dimnjaka na lako zapaljive materijale, pukotine i mehanička oštećenja, nagomilane naslage čađi, neredovno i nestručno održavanje i čišćenje mogu izazvati požar. Moramo napomenuti da smo prošle sezone grijanja u našem gradu imali preko 100 požara , pa apelujemo na građane da preventivno izvrše čišćenje dimovodnih kanala u svojim domovima ili poslovnim prostorima.
Naročito napominjemo stanare stambenih zgrada te privatnih stambenih objekata da je obaveza da se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće organizira čišćenje dimnjaka .
Važno je izvršiti i provjeru električnih instalacija, kao i elektirčnih grijnih uređaja, kao i maksimalnu snagu priključenih uređaja.
Posebno je potrebno obratiti pažnju prilikom korišćenja “kvarcnih i električnih grijalica” kao i na njihovu adekvatnu udaljenost od zavjesa i drugih lako zapaljivih materijala.
U slučaju izbijanja požara odmah obavijestite vatrogasnu jedinicu na broj telefona ;
123
520-004
521-011
ili Policijsku stanicu Vitez na broj telefona 122 ili 715-122.
Apelujemo na sve građane da odmah preduzmu ove preventivne mjere jer će samo tako smanjiti mogućnost izbijanja požara, a samim tim izbjeći velike materijalne šteta i ljudske žrtve.
Ovo preventivno upozorenje daje se na znanje građanima zbog činjenice da je počela grijna sezona, kao i zbog toga što je u prethodnim godinama tokom grijne sezone zabilježen veliki broj požara u stambenim objektima (kućama i stanovima) koji su izazvali ljudske žrtve i velike materijalne štete.
DVD “STARI VITEZ” – VITEZ.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend