Lokalne vijesti

Uplata premija zdravstvene zaštite

U svim poslovnicama Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB-a, od 11. lipnja ove godine, vrši se uplata drugog dijela premije, kao oblika sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite za 2012. godinu.

Drugi dio premije građani će plaćati za period od 1. srpnja do 31. prosinca ove godine. Zadnji dan za uplatu drugog dijela premije je 31. kolovoza 2012. Podsjetimo, za razliku od ranijih godina, Zavod za zdravstveno osiguranje KSB je donio odluku da pravo na uplatu drugog dijela premije imaju sve osigurane osobe bez obzira jesu li uplatili prvi dio premije ili ne. Općenito, ukoliko osigurane osobe ne uplate premiju, plaćaju participaciju za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu u skladu s odredbama odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstevne zaštite u KSB. Godišnja cijena premije i za 2012. godinu iznosi 30,00 KM.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend