Vijesti iz BiH

Unatoč moratoriju: Čak 72 posto institucija u FBiH nastavile ‘uhljebljavanje’

Unatoč tome što su našim političarima puna ustav reforme javne uprave, i moratorija na zapošljavanja u protekle dvije godine nastavljeno je gomilanje zaposlenih u javnom sektoru.

 

Ovo pokazuje “Izvješće o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH” koje je predstavio Centar civilnih institucija iz kojeg je vidljivo da je u 68 posto anketiranih institucija na državnoj razini bilo novog zapošljavanja, u 72 posto institucija, ustanova i poduzeća na razini Federacije, dok se u Republici Srpskoj zapošljavanje potvrdilo kod 82 posto anketiranih. Uz to, dvije trećine upitnika potvrdili su angažiranje dodatnog osoblja po osnovu ugovora o djelu u 2016. godini, dok je ovaj postotak nešto manji u 2017. jer se 56 posto institucija izjasnilo kako je zapošljavalo na ovakav način.

Poražavajući podaci

– Niti u 2018. ne treba očekivati bilo kakve promjene na bolje s obzirom kako se radi o izbornoj godini, a ovo je najbolje glasačko tijelo, kazao je Denis Telić iz CCI-a. Nadalje, dobar dio ovog zapošljavanja ide preko stranačke i rodbinske linije, dakle prolaze podobni, a ne sposobni. Najviše zapošljavanja išlo je u zdravstvenim institucijama (88 posto u FBiH, 80 posto u RS) te u javnim poduzećima (čak 91 posto njih u FBiH se izjasnilo da su zapošljavali nove djelatnike, dok je taj postotak u RS 83). Isto tako, poražavajući su podaci ukoliko govorimo i o transparentnosti kod zapošljavanja u javnom sektoru.

– Indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi 39 (na skali od 0 do 100). On je skoro 2,5 manji u odnosu na stanje kojem težimo – da se svi konkursi objavljuju na web stranicama organa koji zapošljava, da se objavljuje u dnevnim novinama, da su svi kriteriji za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, da se sastavi komisija objave tokom faze raspisivanja konkursa, te da se vrši imenovanje i zapošljavanje najbolje rangiranih kandidata, pojasnio je Telić. Ono što iz CCI najviše zamjeraju javnim institucijama jeste činjenica da najviše bodova za zapošljavanje donosi intervju (i na entitetskim i na državnoj razini debelo preko 50 posto), a on ne bi smjeo donositi više od jedne trećine ukupnih bodova.

Izmjene zakonodavstva

Slaven Divčić iz CCI-a pozitivnim je ocijenjeno pokretanje procedure za donošenje reformskog i inovativnog zakona o javnim službenicima FBiH. Navodi kako zakon može izjednačiti ili barem učiniti kompatibilnim ravnopravni status svih zaposlenih u javnom sektoru koji se odnosi na organe uprave i javne službe, posebno kada se radi o principima i procedurama zapošljavanja, klasifikaciji radnih mjesta i službenih zvanja, nagrađivanju i sistemu plata i naknada. Isto tako, kaže kako je velika šansa za reformiranje procesa zapošljavanja u FBiH otvorena donošenjem izmjena i dopuna Zakona o radu pa poziva na što skorije usuglašavanje teksta Parlamentu FBiH kako bi zakonodavni proces bio završen.

– Zakonom se predviđa prijem zaposlenika u cijelom javnom sektoru isključivo putem natječajne procedure, a nakon obaveznog javnog oglašavanja. Po okončanju usuglašavanja zakona očekuje se i donošenje Uredbe, koja detaljno propisuje postupak prijema u radni odnos u javnoj službi, istaknuo je Divčić. Naime, ukoliko bi se provelo sve gore pobrojano zasigurno bi se povećala transparentnosti i modernizaciju mehanizma javnog natječaja, koji bi u praksi omogućio pošten postupak kroz koji će biti zapošljavani najstručniji i najkvalitetniji kandidati.

– Kao jedna od kritičnih tačaka u javnoj upravi ocijenjen je sastav i izbor nadležnih povjerenstava za natječaje. Pri tome je utvrđeno da tijekom dvije godine monitoringa nije bilo izmjene predmetne legislative koja bi ujednačila i harmonizirala sastav navedenih povjerenstava, kazala je koordinatorica za medije CCI-a Ana Lučić. Iz ove organizacije dodaju kako je u proteklom razdoblju preko 20 tisuća građana svojim potpisom na peticiju dalo podršku zahtjevu za izmjenu zakona koji uređuju oblast zapošljavanja u javnom sektoru, kako bi svi imali jednake šanse za zapošljavanje. Zahtjevom se traži jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija unutar javnog sektora, pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim poduzećima, itd. Osobne sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili obiteljska veza.

Sve u svemu, jasno je kako je naša zemlja daleko od društva jednakih šansi i kao takva nema niti grama šanse za uspjeh te se možemo poslužiti poznatom Orwellovom krilaticom i jednog od najvećih njegovih djela: “Sve su životinje jednake, ali neke životinje su jednakije od drugih”.

Dnevnik.ba(

Unatoč tome što su našim političarima puna ustav reforme javne uprave, i moratorija na zapošljavanja u protekle dvije godine nastavljeno je gomilanje zaposlenih u javnom sektoru.

Ovo pokazuje “Izvješće o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH” koje je predstavio Centar civilnih institucija iz kojeg je vidljivo da je u 68 posto anketiranih institucija na državnoj razini bilo novog zapošljavanja, u 72 posto institucija, ustanova i poduzeća na razini Federacije, dok se u Republici Srpskoj zapošljavanje potvrdilo kod 82 posto anketiranih. Uz to, dvije trećine upitnika potvrdili su angažiranje dodatnog osoblja po osnovu ugovora o djelu u 2016. godini, dok je ovaj postotak nešto manji u 2017. jer se 56 posto institucija izjasnilo kako je zapošljavalo na ovakav način.

Poražavajući podaci

– Niti u 2018. ne treba očekivati bilo kakve promjene na bolje s obzirom kako se radi o izbornoj godini, a ovo je najbolje glasačko tijelo, kazao je Denis Telić iz CCI-a. Nadalje, dobar dio ovog zapošljavanja ide preko stranačke i rodbinske linije, dakle prolaze podobni, a ne sposobni. Najviše zapošljavanja išlo je u zdravstvenim institucijama (88 posto u FBiH, 80 posto u RS) te u javnim poduzećima (čak 91 posto njih u FBiH se izjasnilo da su zapošljavali nove djelatnike, dok je taj postotak u RS 83). Isto tako, poražavajući su podaci ukoliko govorimo i o transparentnosti kod zapošljavanja u javnom sektoru.

– Indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi 39 (na skali od 0 do 100). On je skoro 2,5 manji u odnosu na stanje kojem težimo – da se svi konkursi objavljuju na web stranicama organa koji zapošljava, da se objavljuje u dnevnim novinama, da su svi kriteriji za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, da se sastavi komisija objave tokom faze raspisivanja konkursa, te da se vrši imenovanje i zapošljavanje najbolje rangiranih kandidata, pojasnio je Telić. Ono što iz CCI najviše zamjeraju javnim institucijama jeste činjenica da najviše bodova za zapošljavanje donosi intervju (i na entitetskim i na državnoj razini debelo preko 50 posto), a on ne bi smjeo donositi više od jedne trećine ukupnih bodova.

Izmjene zakonodavstva

Slaven Divčić iz CCI-a pozitivnim je ocijenjeno pokretanje procedure za donošenje reformskog i inovativnog zakona o javnim službenicima FBiH. Navodi kako zakon može izjednačiti ili barem učiniti kompatibilnim ravnopravni status svih zaposlenih u javnom sektoru koji se odnosi na organe uprave i javne službe, posebno kada se radi o principima i procedurama zapošljavanja, klasifikaciji radnih mjesta i službenih zvanja, nagrađivanju i sistemu plata i naknada. Isto tako, kaže kako je velika šansa za reformiranje procesa zapošljavanja u FBiH otvorena donošenjem izmjena i dopuna Zakona o radu pa poziva na što skorije usuglašavanje teksta Parlamentu FBiH kako bi zakonodavni proces bio završen.

– Zakonom se predviđa prijem zaposlenika u cijelom javnom sektoru isključivo putem natječajne procedure, a nakon obaveznog javnog oglašavanja. Po okončanju usuglašavanja zakona očekuje se i donošenje Uredbe, koja detaljno propisuje postupak prijema u radni odnos u javnoj službi, istaknuo je Divčić. Naime, ukoliko bi se provelo sve gore pobrojano zasigurno bi se povećala transparentnosti i modernizaciju mehanizma javnog natječaja, koji bi u praksi omogućio pošten postupak kroz koji će biti zapošljavani najstručniji i najkvalitetniji kandidati.

– Kao jedna od kritičnih tačaka u javnoj upravi ocijenjen je sastav i izbor nadležnih povjerenstava za natječaje. Pri tome je utvrđeno da tijekom dvije godine monitoringa nije bilo izmjene predmetne legislative koja bi ujednačila i harmonizirala sastav navedenih povjerenstava, kazala je koordinatorica za medije CCI-a Ana Lučić. Iz ove organizacije dodaju kako je u proteklom razdoblju preko 20 tisuća građana svojim potpisom na peticiju dalo podršku zahtjevu za izmjenu zakona koji uređuju oblast zapošljavanja u javnom sektoru, kako bi svi imali jednake šanse za zapošljavanje. Zahtjevom se traži jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija unutar javnog sektora, pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim poduzećima, itd. Osobne sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili obiteljska veza.

Sve u svemu, jasno je kako je naša zemlja daleko od društva jednakih šansi i kao takva nema niti grama šanse za uspjeh te se možemo poslužiti poznatom Orwellovom krilaticom i jednog od najvećih njegovih djela: “Sve su životinje jednake, ali neke životinje su jednakije od drugih”.

(Dnevnik.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend