Ukupan unutrašnji dug BiH iznosi nešto više od tri milijarde KM

Unutrašnja zaduženost BiH i dalje predstavlja veoma složeno pitanje. Razlog je što je dio obveza unutrašnjeg duga, kao što su stara devizna štednja, ratna potraživanja i opće obveze, i dalje podložan verifikaciji, a dio duga koji se odnosi na restituciju još uvijek nije zakonski reguliran, pa se upravljanje unutrašnjim dugom djelomično zasniva na pretpostavkama o visini duga.

Ukupan unutrašnji dug BiH iznosi nešto više od tri milijarde KM, od čega se najveća zaduženost odnosi na staru deviznu štednju 1,7 milijardi maraka. Na ime ratnih potraživanja unutrašnji dug iznosi 1,1 milijardu KM, te općih obaveza 188,8 milijuna maraka. Zakon o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje regulirao je način izmirenja obveza po ovom osnovu na jedinstven način za cijelu BiH. Najveći dio duga za staru deviznu štednju ima Federacija BiH u ukupnom iznosu od milijardu KM, dok RS ima 185 milijuna KM duga deviznim štedišama, a Brčko Distrikt 67 milijuna maraka. Većina općih obveza unutarnjeg duga odnosi se na RS. Od ukupno 188,8 milijuna KM, RS ima 175 milijuna maraka duga, dok preostalih 13,9 milijuna pripada Federaciji BiH.