Uklonite reklamne panoe na vrijeme!

Općina Vitez je uputila obavijest svim privrednim subjektima, s područja naše općine, koji imaju postavljene reklamne panoe – znakove uz magistralnu cestu M – 5, a za koje nemaju urednu urbanističko-građevinsku dokumentaciju, da pokrenu postupak legalizacije ili da, ukoliko to ne žele, izvrše uklanjanje nelegalno postavljenih reklamnih panoa – znakova.

 

Kako se navodi u obavještenju općine Vitez, JP Ceste FBIH u ranijem su periodu obavijestile sve subjekte o postupku legalizacije odnosno o postupku uklanjanja nelegaliziranih reklamnih znakova – panoa, te će pristupiti njihovom planskom uklanjanju uz magistralnu cestu M-5 na dan 30.5. tekuće godine. U cilju sprječavanja mogućih problema i nejasnoća na terenu prilikom uklanjanja, Općina Vitez je obavještenjem htjela podsjetiti privredne subjekte na navedene obveze.

(Radio Vitez)