Ukida se deveti razred, osnovne škole vraćaju osmogodišnji sistem

Devetogodišnji sistem školovanja, koji je u KS uveden prije 11 godina, doživio je pravi fijasko. Pokazalo se da su učenici koji pohađaju osnovno obrazovanje po ovom sistemu preopterećeni gradivom te da zapravo samo gube godinu života.   Nastavni plan Tim sistemom nezadovoljni su nastavnici i direktori, ali i roditelji, koji smatraju da se treba vratiti osmogodišnje školovanje, koje je bolje funkcioniralo i bilo efikasnije.   Zbog ovakvog stanja Sindikat osnovnog obrazovanje i odgoja KS najavio je da će u programu za sljedeću školsku godinu razraditi plan da bi se vratio stari način školovanja. Predsjednik Sindikata Saudin Sivro kaže da se devetogodišnji sistem osnovnog obrazovanja pokazao kao totalni promašaj. – Nismo rasteretili nastavni plan i program, a pored toga nemamo ni dovoljno resursa. Koncept uvođenja osmogodišnjeg obrazovanja razradit ćemo u saradnji sa strukovnim udruženjima – rekao je Sivro. Sličnog mišljenja je i direktor OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Hamza Dobrača, koji je kazao da je uvođenje devetogodišnjeg školovanja bilo nepotrebno.

Broj predmeta

– Neko je to samo preko noći uveo, a da prethodno nije izvršna nikakva priprema niti stručna analiza. Za sada ne postoji nijedan pokazatelj da je ovaj sistem dobar za djecu i nastavnike. Devetogodišnjim sistemom nije se smanjio fond časova niti broj predmeta. Djeca su opterećena – dodao je Dobrača.

Peti razred je višak  

Direktor OŠ „Nafija Sarajlić“ Zijad Numić smatra da je sadašnji sistem prerano uveden.
Kazao je da učenici i nastavnici najviše problema imaju u petom i šestom razredu, gdje dolazi do preklapanja nastavnog plana i programa. Zbog toga učenici gube godinu u petom razredu, koji na neki način dođe kao višak.

 

 

(izvor:dnevni avaz)