Lokalne vijesti

Udruženje poslodavaca ŽSB spremno financirati cijepljenje djelatnika svojih poduzeća

Jučer u zgradi Vlade KSB održan je sastanak između predstavnika Vlade KSB i Udruženja poslodavaca KSB. Ispred Vlade KSB sastanku su prisustvovali su premijer Vlade KSB Tahir Lendo, ministar Ministarstva privrede KSB Nisvet Hrnjić, ministrica Ministarstva finansija KSB Mirjana Plavčić, dok su ispred Udruženja poslodavaca KSB prisustvovali članovi Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora Kemalom Čolakom.


Navedeni sastanak održan je na inicijativu Udruženja poslodavaca KSB koje je aktueliziralo više pitanja a koja se tiču privrede naše Županije.

Na sastanku su posebno istaknuta pitanja koja se odnose na važnost stalne saradnje i komunikacije između struktura vlasti županije i privrednika, zatim problem neusklađenosti upisne politike u srednje škole sa potrebama privrednog sektora.

Također, istaknuta su i pitanja smanjenja parafiskalnih opterećenja privrede, važnost pokretanja inicijativa prema višim nivoima vlasti u segmentu zakonodavstva koje se tiče privrede, te druga pitanja od važnosti za našu županiju.

S obzirom da su u razdoblju pandemije COVID-19 privredni subjekti izloženi poteškoćama u radu, isti su izrazili spremnost da snose troškove cijepiva svojih uposlenika.


Premijer i prisutni ministri upoznali su predstavnike Udruženja poslodavaca sa zdravstvenim biltenom vezanim za COVID-19 na području KSB, kao i o stanju Proračuna županije, o realiziranim transferima privredi u 2020.godini koji su iznosili preko 5 milijuna konvertibilnih maraka, kao i o planiranim transferima privredi u 2021.godini u iznosu od 1.840.000 KM .

Posebno je naglašena spremnost da se zajednički pripremaju i obrađuju sve važne inicijative prema višim nivoima vlasti iza kojih je spremna stati Vlada naše županije.
Naglašena je i spremnost resornih ministarstava da budu na raspolaganju za sva pitanja koja dolaze iz realnog sektora.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend