Lokalne vijesti

Udruženje građana za podršku osobama u duševnoj nevolji Most Vitez organiziralo 6 okruglih stolova

Udruženje građana za podršku osobama u duševnoj nevolji Most Vitez je u proteklom periodu organiziralo 6 okruglih stolova na kojima su predavači bili ugledni profesionalci sa područja zaštite mentalnog zdravlja, a učesnici su bili korisnici usluga Centra za mentalno zdravlje, te mladi iz srednje škole.
Naime, ovi okrugli stolovi zaokružili su rad udruženja na projektu „Izgradimo Most u Vitezu“ koji se sprovodi u suradnji s Asocijacijom XY, a u okviru “Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini”, kojega financira Vlada Švicarske Konfederacije.
Udruženje je kroz ovaj projekat stavilo poseban naglasak na rad sa djecom iz osnovne i srednje škole, što se realiziralo kroz kreativne radionice, kao i okrugle stolove sa temama socijalne inkluzije osoba sa mentalnim poteškoćama.
Ovo je veoma bitan način borbe protiv stigme i diskriminacije, kao i uključivanje lokalne zajednice u navedenu problematiku.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend