Lokalne vijesti

Učesnici SKEI 2016 zainteresirani za daljnju suradnju

Nakon održane Prve studentske konferencije ekonomije i informatike SKEI 2016, učesnici su imali priliku da,  putem online anketnog upitnika, daju povratnu informaciju o motivima za učešće na konferenciji, efektima konferencije, zadovoljstvu istom, kao i da predlože druge tematske oblasti na koje bi se odazvali i nastavili suradnju sa Sveučilištem Vitez. 

 

Inicijator i glavna programska koordinatorica SKEI 2016, prodekanesa FPE doc. dr. Jamila Jaganjac, navela je da su rezultati anketiranja pokazali su da su svi učesnici zainteresirani za ponovno okupljanje na ovakvoj konferenciji, dok su ostali elementi ispitivanja pokazali sljedeće:  80% anketiranih su studenti ekonomije, 17% anketiranih su studenti informatike, a   3% studenti pravnih nauka i zdravstva. Studenti su rangirali motive za učešće na konferenciji, te je prvi motiv prema dobivenim rezultatima profesionalni razvoj, drugi motiv je stjecanje novih znanja i informacija, treći motiv je publiciranje rada. U pogledu ispunjenja očekivanja navedenih motiva, 83% učesnika su dali ocjenu 5- izvrsno, 11% ocjenu 4 -naročito dobro i 6% ocjenu 3-dobro.

 

Kao najkorisnije elemente konferencije učesnici su naveli nove spoznaje iz tematskih oblasti konferencije (poduzetništvo, marketing, poslovna informatika, poslovno pravo, financije, računovodstvo, menadžment), stjecanje i razmjenu znanja i iskustva,  uspostavljanje kontakata sa velikim brojem učesnika i gostiju, profesionalni razvoj, širenje poslovnih kontakata, prezentiranje radova.

 

Kao tri najvažnija elementa koja utječu na kvalitetu izrade stručnih i naučnih radova, studenti su naveli kvalitetu nastave visokoškolske ustanove na kojoj su stjecali znanja, poznavanje metodologije izrade stručnih i naučnih radova  te uključenost studenata u naučno-istraživačke radove i projekte tijekom studija. Značaj konferencije učesnici su najviše prepoznali u sljedeća tri elementa: poticanju inovativnosti, značaju za struku i rad učesnika te širenje poslovnih kontakata.

 

Kada su u pitanju organizacijska i programska pitanja, studenti su na skali od jedan do pet ocijenili da su tematske oblasti dobro odabrane i aktualne (ocjena 4,83 ), cjelokupna organizacija na zavidnoj razini (ocjena 4,96%) te izvrsni moderatori, voditelji sesija i zaključci konferencije (ocjena 4,83).

 

Studenti su predložili i neke od daljnjih vidova suradnje koji se odnose na organiziranje seminara, radionica i okruglih stolova  o temama koje su od interesa za njihovo odabrano zanimanje. Sveučilište će u svojim  budućim aktivnostima voditi računa o potrebama studenata i nakon završetka njihovog studija, kroz organiziranje konferencija, okruglih stolova i tematskih rasprava.

Održavanje SKEI 2017 planirano je za svibanj iduće godine u Beogradu, u organizaciji partnera konferencije.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend