U Vitezu asfaltirano više putnih dionica, radovi i dalje u tijeku

Proteklih nekoliko dana u Vitezu je bilo otvoreno nekoliko gradilišta gdje se vršila rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih putova, a dio radova još uvijek je u tijeku.

Tako je trenutno aktivno gradilište u gradskoj zoni gdje se vrši uređenje dijela prometnice kraj zgrade „Apoteka“ i to na lokaciji gdje je ranije vršena rekonstrukcija kanalizacijske mreže.

Ranije su asfaltirane putne dionice u Mošunju, gdje će se radovi uskoro nastaviti te su asfaltirane ceste u naseljima Lupac, Vrhovine i Kratine.