U utorak 7. sjednica OV Vitez

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez, predsjednik OV Vitez Tomislav Bošnjak Matić zakazao je 7. sjednicu Općinskog vijeća Vitez.

Sjednica će se održati dan  2.7.2013.godine (UTORAK) s početkom  u 10,00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez. Za sjednicu je predložen dnevni red od 16 točaka:

 

1.    Izvješće o radu JSP „Vitez stan“ d.o.o. Vitez za 2012. i Plan poslovanja za 2013.godinu;

2.    Izvješće o radu JU Dom zdravlja Vitez  za 2012. i Program rada za 2013.godinu;

3.    Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2012.; Program rada za 2013.godinu i Socijalna karta općine Vitez;

4.    Izvješće o radu MZ-a na području općine Vitez za 2012.godinu;

5.    Informacija o radu nevladinog sektora sa posebnim osvrtom na omladinski rad;

6.    Prijedlog Rješenja o formiranju popisnog povjerenstva općine Vitez za popis stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013.godine;

7.    Prijedlog Odluke o pristupanju rekonstrukcije Gradskog stadiona u Vitezu;

8.    Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Stategije razvitka općine Vitez od 2013-2018.godine;

9.    Izvješće o realizaciji javnih nabavi za 2012.godinu;

10.Prijedlog Rješenja o izuzimanju uz naknadu neizgrađenog građevnog zemljišta od Mije (Nikole) Vidović, radi privođenja trajnoj namjeni;

11.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana “Poslovnog centra PC-96 Vitez”;

12.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana  “Poslovnog centra PC-96-2 Vitez”;

13.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni “REGULACIONOG PLANA-DIJELA CENTRA GRADA” Vitez;

14.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana  “GORNJI VITEZ” Vitez;

15.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “PC-96” Vitez;

16.Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju plana parcelacije stambenog naselja “BRIZJAK”  u Vitezu.