Lokalne vijesti

U Travniku je održana 8. sjednica Vlade KSB

U Travniku je održana 8. Sjednica Vlade KSB na kojoj je Vlada razmatrala i donijela Programa rada za 2012.godinu, i uputila ga u saborsku proceduru na usvajanje.

Na prijedlog Kantonalne uprave za pitanja branitelja i invalida Dom. rata, Vlada KSB je usvojila slijedeće programe i kriterije: Program i kriterije utroška sredstava sa transfera za jednokratne novčane pomoći, za sufinanciranje rješavanja stambene problematike stradalnika, za banjsko klimatsko liječenje, za promjenu radne sposobnosti, za liječenje, za pomoći u slučaju smrti, za uređenje mezarja i grobalja, za podizanje nadgrobnih spomenika i nišana, za izgradnju i uređenje spomen obilježja, za psihosocijalno liječenje branitelja, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, te Program i kriterije utroška sredstava sa transfera za udruge proistekle iz rata. Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na produženje ugovora o početku korištenja dodijeljenih koncesija slijedećim korisnicima:
– „TIBRA PACIFIK“ d.o.o. Kiseljak, koncesija za korištenje mineralne vode sa bunara „Krčevine“ za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu, kao i zdravstvene svrhe,
– „VLAŠIČKA VODA“ d.o.o. Travnik, koncesija za javno vodosnabdjevanje, te preradu, flaširanje i prodaju pitke vode sa izvorišta „Šantića vrelo“ na platou Vlašić,
– „ELGARD“ d.o.o. Jajce, koncesija za izgradnju i puštanje u rad Mini hidroelektrana: „Ipota“, „Kasumi“ i „Poljanski potok-Grabantski potok“, te za promjenu obima korištenja, odnosno povećanja instalisane snage za MHE: „Ipota“ i „Poljanski potok-Grabantski potok“, sa 35 na 55 kW,
– „VIZURA“ d.o.o. Fojnica, koncesija za izgradju i puštanje u rad Male hidroelektrane „Bakovići 1“ na Bistrici, općina Fojnica.
Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva privrede donijela odluku o izdavanju sredstava s pozicije „Prijenos sredstava – poticaji privredi“, za sufinanciranje izdavanja publikacije „Poslovni informator-vodič“ Gospodarske komore KSB. Ovom odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM. Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:

 

– Odluka o izdvajanju sredstava za izmjenu mokrih čvorova u OŠ ”Kaonik” (donacija Republike Hrvatske), odlukom se izdvaja iznos od 10.157,94 KM, sredstva će se uplatiti firmi SOR „AQUATHERM“ Busovača,
– Odluka o o izdvajanju sredstava za sanaciju dijela krova u OŠ ”13. Rujan” (donacija Republike Hrvatske), odlukom se izdvaja iznos od 23.057,96 KM, sredstva će se uplatiti firmi „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce,
– Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju krova u OŠ ”Busovača” (donacija Republike Hrvatske), odlukom se izdvaja iznos od 8.962,20 KM, sredstva će se uplatiti firmi „GRADI-H“ d.o.o. Travnik.
Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela odluku o određivanju iznosa naknade toplog obroka za I.kvartal 2012.godine, za sve proračunske korisnike, osim nositelja pravosudnih dužnosti, visina naknade za toplo obrok za I.kvartal 2012.godine iznosi 1% prosječne neto plaće u FBiH, prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend