Lokalne vijesti

U Travniku danas sjednica Vlade KSB

Za danas je zakazana 50. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Na dnevnome redu je osamnaest točaka.DNEVNI RED

1. Zapisnik s 48. redovne i 35. izvanredne sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku snajperske puške Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike policije (osiguranje vjerskih manifestacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
5. Prijedlog odluke o isplati naknade po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada i rada za neradne dane za pripadnike policije (osiguranje vjerskih manifestacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila za nabavku aparata za otoakustičnu emisiju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava JU „Bolnica Travnik“ za nabavku medicinske opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
10. Suglasnost na povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo financija
11. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku i ugradnju parking rampe ispred MSEU škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza donirane opreme za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Suglasnost za utopljavanje zgrade Jedinice za specijalističku podršku MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Suglasnost za raskidanje ugovora za nabavku ronilačkih odijela i druge opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15. Suglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga informacijske tehnologije – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
17. Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju (za mjesec lipanj 2020. g.) – Agencija za privatizaciju
18. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje – Ministarstvo gospodarstva
b) Suglasnost za imenovanje ekspertne radne skupine za izradu Strategije prometne edukacije KSB – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend