Lokalne vijesti

U toku Javna rasprava o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu Viteza, pored Osnovnih škola

Na osnovu člana 24. Statuta općine Vitez (,,Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08), Općinsko vijeće na svojoj 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 28.12.2017. godine donijelo je ZAKLJUČAK o provođenju javne rasprave o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez, pored Osnovnih škola.

 

O Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez, pored Osnovnih škola vodit će se javna rasprava do 17.1.2018. godine.
Pozivaju se svi zainteresirani da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt odluke Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez.
Tekst Nacrta zainteresovanim će biti dostupan na web stranici općine Vitez – www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen i putem sredstava informisanja.

 

Nacrtom odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez, pored Osnovnih škola, predviđeno je:

OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje  se saobraćaj u dijelovima naseljenog mjesta Vitez kako slijedi:

  1. Na dijelu ulice Josipa Kurevije  određuje se saobraćaj u jednom smjeru i to od raskrsnice sa ulicom Hrvatskih branitelja prema ulazu u osnovne škole, dalje od ulaza u osnovne škole prema ulici S.S.Kranjčevića.
  2. Ovim ulicama se zabranjuje saobraćaj za teška teretna vozila.
  • Brzina vožnje je ograničena na 30 km/h.
  1. Ulica ima posebno obilježena stajališta za autobuse i kombije ispred jedne i druge škole.

Član 2.

Regulisanje saobraćaja u ulicama iz Člana 1. ove odluke utvrđeno je na osnovu grafičkog i analitičkog prikaza rješenja na regulaciji saobraćaja u blizini osnovnih škola u Vitezu urađenog od strane Stipe Martinovića, stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend