U Sarajevu sjednica Zastupničkog doma Parlamenta BiH

U Sarajevu će danas biti održana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta BiH na kojoj će zastupnici u drugom čitanju razmatrati Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize DNK u sudskim postupcima.

Zastupnici će se u drugom čitanju izjašnjavati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka, čiji su predlagači poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović. U prvom čitanju će biti razmatran Prijedlog zakona o zabrani svih fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola u BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH. Kako je planirano dnevnim redom, zastupnici će se izjašnjavati o Zahtjevu zastupnika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH po hitnom postupku, kao i o Zahtjevu Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku za razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentu BiH po hitnom postupku. Biće razmatran i Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje suglasnosti o identičnom tekstu Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, te Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje suglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH.