U Sarajevo o usuglašavanju Zakona o plaćama i naknadama

U Sarajevu je, u sjedištu Vlade FBiH, održan sastanak Konzultativnog povjerenstva za usuglašavanje zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH i Savjetodavnog povjerenstva, osnovane na 139. sjednici Federalne vlade.

Sastankom je predsjedao premijer FBiH Mustafa Mujezinović, a u radu su sudjelovali dopremijer i federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, kao i predsjednici zastupničkih klubova u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Ibrahim Nadarević (SDA), Zahid Mustajbegović (SBiH), Mate Franjičević (HDZ BiH), Slavica Josipović (HDZ 1990), te Damir Mašić (SDP BiH). Klubovi SDA, SBiH i SDP BiH su dostavili pismene prijedloge i sugestije u svezi s ponuđenim zakonskim rješenjima, a planirano je da to do sutra, za kada je zakazan novi sastanak, urade i HDZ BiH i HDZ 1990. Na satsanku su sudjelovali i predstavnici federalnih ministarstava pravde, financija, branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata i rada i socijalne politike.