Lokalne vijesti

U postrojenja za proizvodnju namještaja uloženo 5 milijuna KM

Žica d.d. iz Sarajeva kao prevashodno metaloprerađivačka industrija doživjela je potpunu reorganizaciju u industriju prerade drveta. Ubuduće će se u okviru ove kompanije prerađivati drvo, te proizvoditi namještaj, peleti i ostali proizvodi od ovog, za Bosnu i Hercegovinu, strateški važnog materijala.

Pri tome treba naglasiti da će resursi koji se koriste biti domaći, te da će se zapošljavati visokostručna radna snaga. Tržišta za proizvode od drveta su više dostupna, što se posebno odnosi na materijale i dobavljače, ali i kupce, za razliku od tržišta željeznih i žičanih proizvoda gdje regija i BiH nemaju, prema našim procjenama, u dužem vremenskom periodu realnih šansi za razvoj i opstanak. U projekt restruktuiranja kompanije i prelaska na preradu drveta i proizvodnju namještaja, do sada je uloženo oko 5 miliona konvertibilnih maraka i to ulaganjem u savremenu i ekološki čistu tvornicu za preradu drveta i proizvodnju namještaja u Fojnici. Proizvodnja namještaja ubuduće će biti osnovna djelatnost kompanije, s naglaskom na dizajniranje i proizvodnju stolica kao najzahtijevnijeg dijela namještaja. Planirano je da se veliki dio proizvdonje izveze na europsko i svjetsko tržište, a s tim u vezi već su pokrenuti razgovori s najvećim svjetskim proizvođačima i dobavljačima iz industrije namještaja. Bosna i Hercegovina je zemlja sa stoljetnom tradicijom obrade drveta i proizvodnje iznimno lijepog i kvalitetnog namještaja. Zato je i namještaj kao stopostotni domaći proizvod, proizveden na ovakav način uz angažiranje domaće kvalitetne sirovine, tj. bukve koja je najbolja u Europi, domaćih vrhunskih majstora za drvo, uz korištenje znanja i kreacija domaćih tehnologa i dizajnera, recept za smanjenje vanjskotrgovinskog deficita koji već godinama osiromašuje domaću privredu. Žica će od sada biti prepoznatljiva po proizvodnji i plasmanu suvremenog namještaja i to s razvijenim tzv. ful konceptom, od projektiranja, preko proizvodnje, do savjetovanja i montaže. Sljedeća velika investicija kompanije bit će vezana za upotpunjenje proizvodnje velikih kapaciteta peleta, u posljednje vrijeme veoma traženog proizvoda namijenjog za zagrijavanje prostorija kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend