Lokalne vijesti

U istom danu dvije sjednice Sabora KSB

Sutra će u Travniku u 9 sati početi četiri puta prekidana 10. sjednica Sabora KSB sa samo jednom točkom dnevnog reda – Prijedlogom zakona o plaćama i naknadama u orgfanima vlasti  KSB.

Jedanaesta sjednica Sabora zakazana je za isti dan u 11 sati. Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o komunalnim pristojbama, potom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnosti kantonalnih tijela KSB u području zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a zastupnici će razmatrati i Prijedlog odluke o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava. Očitovat će se i o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend