Vijesti iz BiH

U FBiH širenje mreža za sakupljanje električnog i elektronskog otpada

Ovogodišnja svjetska planina otpadne električne i elektronske opreme procjenjuje se na ukupno 57,4 milijuna tona, što je više od težine Kineskog zida, najtežeg vještačkog objekta na Zemlji – navode iz društva ZEOS eko-sustav povodom Međunarodnog dana e-otpada. Statistike pokazuju da će do 2030. godine količina e-otpada godišnje biti 74 milijuna tona, što znači godišnji rast 3-4 posto.

Navedeno je posljedica sve već broja korištenja elektronske opreme, kraćeg životnog vijeka i ograničenih mogućnosti servisiranja-popravke pokvarene opreme. U Europi, 11 od 72 elektronska uređaja u prosječnom kućanstvu se više ne koriste ili su pokvareni. Javnost procjenjuje da se 40-50 posto e-otpada reciklira, dok zapravo, manje od polovine toga, samo 17,4 posto je pravilno tretirano i reciklirano 2019. godine. Mnogi faktori obeshrabruju recikliranje, uključujući sigurnost podataka, vrijednost proizvoda, teško dostupna mjesta za predaju i neizvjesnost u pogledu odgovarajućeg recikliranja, između ostalih – navodi se u saopćenju. Svaka tona recikliranog otpada električne i elektronske opreme sprječava oko dvije tone emisije CO2. Ako svi pravilno postupamo s našim e-otpadom, doprinosimo smanjenju u štetnih emisija CO2 – poručuju iz ZEOS eko-sustava.

U Bosni i Hercegovini putem ovlaštenog operatera za zbrinjavanje e-otpada, društva ZEOS eko-sustav, bit će organizirane različite aktivnosti u svrhu informiranja šire javnosti. Građanima su na raspolaganju ulični e-kontejneri, zeleni namještaj u trgovačkim centrima i reciklažna dvorišta, čije lokacije mogu pronaći na web stranici društva ZEOS eko-sustav, dok kompanije mogu koristiti besplatnu uslugu preuzimanja e-otpada. Također ideju Međunarodnog dana e-otpada u Gračanici će implementirati JP Komus d.o.o., a u Cazinu JKP Čistoća d.o.o. – navode iz društva ZEOS eko-sustav.

vecernji.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend